Счетоводна и правна кантора:
тел: +3592 980 36 99; +3592/ 981 20 26
гр. София, П.К: 1000
р-н Триадица, ул.Позитано 9, вх.Б, ет.1, офис 2


Добре дошли

Като вече утвърдена фирма на пазара се стремим максимално да помагаме на нашите клиенти за преодоляване на трудности възникващи с администрацията.
Обслужваме фирми с разнородна дейност - търговия, строителство, производство, услуги, сдружения, фондации, свободни професии, земеделски производители и др. без ангажимент на клиента. Предоставяйки своите услуги участваме в дейността на редица фирми, с което допринасяме за подпомагане развитието и конкурентоспособността на българската икономика в условията на все по-нарастващата международна икономическа интеграция ... » повече

Счетоводна и правна кантораЗащо да изберете нас

Професионални съвети, счетоводно обслужване, комплексни административно – правни услуги на едно място.
Консултации и административни услуги на чужди граждани, свързани с пребиваването им в Р.България, покани, визи, регистрации на фирми, изготвяне на документи за визи тип „Д”, удължавания, гражданство и др.
» повече


• ръководител отдел правен: адв. Бинай Бакир
• ръководител отдел счетоводно-финансов: Бейназ Закир

Контакти

Р. България, гр. София, П.К: 1000
р-н Триадица, ул.Позитано 9, вх.Б, ет.1, офис 2
Телефон: +3592 980 36 99; +3592 981 20 26
E-mail:office@bbesconsult.com; info@bbesconsult.com; manager@bbesconsult.com
» повече