За контакт с нас:
тел: +3592 980 36 99; +3592/ 981 20 26
гр. София, П.К: 1000
р-н Триадица, ул.Позитано 9, вх.Б, ет.1, офис 2


Защо да изберете нас и защо България?Защо да изберете точно нас ?


» Професионални съвети, счетоводно обслужване, комплексни административно – правни услуги на едно място.

» Консултации и административни услуги на чужди граждани, свързани с пребиваването им във Р.България, покани, визи, регистрации на фирми, изготвяне на документи за визи тип „Д”, удължавания, гражданство и др.

» Предлагаме модерно и професионално обслужване в сферата на счетоводството, данъците и правото чрез ефективни методи и процедури с помощта на лицензиран професионален софтуер.

» Достатъчно големи сме, за да предоставим пълен набор от счетоводни услуги и достатъчно компактни, за да осигурим пълна конфиденциалност.

» Амбициозен екип от правоспособни финансисти, счетоводители, икономисти, юристи, с дългогодишен опит в обслужването на чуждестранни и местни търговски дружества, еднолични търговци и физически лица, като при необходимост има възможност да изпрати персонал на място.

» Дейноста ни е съобразена с най-новите изисквания на нормативната база, уреждащта съответната стопанска дейност и всички изисквания от областта на счетоводството, данъци, осигуровки и правото.

» Като вече утвърдена фирма на пазара се стремим максимално да помагаме на нашите клиенти за преодоляване на трудности възникващи с администрацията.

» Обслужваме фирми с разнородна дейност - търговия, строителство, производство, услуги, сдружения, фондации, свободни професии, земеделски производители и др. без ангажимент на клиента.

» Предоставяйки своите услуги участваме в дейността на редица фирми, с което допринасяме за подпомагане развитието и конкурентоспособността на българската икономика в условията на все по-нарастващата международна икономическа интеграция и устойчиво развитие.

» От нас може да очаквате да ви информиране своевременно за промени в данъчната, счетоводната и осигурителната нормативна база. Редовно ще ви предоставяме съвети и насоки за практическото приложение на тези промени.

» При необходимост ползване услугите на външни специалисти в областта на одита, счетоводството и правото.

» Някои от нашите клиенти са със значителен годишен оборот и многочислен персонал. Клиентите ни са избрали да работят с нас, убедени че ние ще можем да им помогнем да се справят с предизвикателствата на променящите се бизнес условия в Р.България. Те са сигурни, че ние мислим и работим по техните проблеми.

» Цени - адекватни по индивидуално договаряне, в зависимост от няколко основни показателя, като документооборот, брой персонал, регистрация по ДДС, брой банкови сметки, както и типа на извършената дейност. Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качественни услуги на приемливи цени.

» Спестявате от скъпо струващ счетоводен, ТРЗ софтуер, заплати, осигуровки, време, труд и нерви.Защо България?


През последните години България се превърна в желано място за бизнес операции както за местните предприемачи, така и за чуждестранни инвеститори и международни фирми.
Основните предимства на страната ни най-общо могат да бъдат обобщени по следния начин:

По-малък риск
България стана пълноправен член на ЕС през Януари 2007г. От 1998г. националната валута е фиксирана към еврото. Очаква се България да приеме еврото като разплащателна единица през 2012г.

Данъчни предимства
България се радва на един от най- благоприятните данъчни режими в рамките на ЕС. Същевременно данъчното законодателство е почти напълно синхронизирано с това на ЕС и продължава да се развива в тази посока.

По-малък риск
България стана пълноправен член на ЕС през Януари 2007г. От 1998г. националната валута е фиксирана към еврото. Очаква се България да приеме еврото като разплащателна единица през 2012г.
Правителствената политика се фокусира върху създаване на все по-добри условия и бизнес климат с оглед насърчаване на местния бизнес и привличане на все повече чуждестранни инвеститори.

Бизнес администриране
Регистрацията на фирма в България отнема само няколко дни. Минимално изискуемият капитал бе намален до 1EUR. Фирмена регистрация по ДДС се извършва за по-малко от 10 дни.

Избягване на двойно данъчно облагане
България има подписани и действащи международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане с 58 държави по целия свят.

Ниска цена на бизнес процесите
Високо образовани и квалифицирани специалисти могат да бъдат намерени на една от най-ниските цени в рамките на ЕС. Наемни и продажни цени на недвижима собственост на изключително привлекателни ценови нива.

Отлична локация
Ситуирана на пътя между Европа и Азия с централното си място на Балканския полуостров, страната ни е повече от добър избор за бизнес локация. Четири Европейски транспортни коридора минават през страната и три от тях правят връзка с гр.София.


Данъчно облагане


Данъчно облагане в България за 2009 г.
Корпоративен данък - 10%
Данък общ доход - 10%
Данък дивидент - 5%
Данъци удържани при източника - 10%

ДДС - 20%
ДДС ЗА туристически услуги - 7%
ДДС в рамките на ЕС - 0%

Социални и здравни осигуровки за сметка на работодателя - 18%
Социални и здравни осигуровки за сметка на осигурения - 13%

Данъчни спогодби


Данъчни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане за сключени между България и:

Австрия Канада Сирия
Армения Кипър Словакия
Албания DPRK Словения
Беларус Китай Тайланд
Белгия Корея Турция
Великобритания Кувейт Узбекистан
Виетнам Ливан Украйна
Германия Латвия Унгария
Черна гора Люксембург Финландия
Гърция Македония Франция
Дания Малта Хонландия
Египет Мароко Хърватия
Зимбабве Монголия Republic
Израел Молдова Швейцария
Индия Норвегия Швеция
Индонезия Полша Южна Африка
Ирландия Португалия Югославия
Испания Румъния Япония
Италия Русия  
Казакхстан Сингапур  

Възможности за бизнес в България


You want to start business in Bulgaria, but you don’t have developed project? We will be happy to introduce to you our readymade business and investment opportunities.w

Счетоводна и правна кантора